Telefon: 01 724 12 39   |   E-mail: info@agroemona.si

Aktualne informacije in obvestila

Živalski proizvodi visoke kakovosti

Meso je še vedno temeljni kamen v prehrani človeka. Tehten izbor in kvalitetna priprava zagotavljata človeškemu organizmu nenadomestljive sestavine, ki so nujno potrebne za zdravo življenje.

Pri reji živali upoštevamo osnovne zahteve, ki so določene v kmetijskem pravnem redu. Način reje zagotavlja prirejo varnih živalskih proizvodov visoke kakovosti.

Uporablja se prosta reja živali, ki je v Sloveniji dovoljena za rejo črno bele pasme. Živali so na globokem nastilju, niso privezane in imajo sočasen pristop do jasli. V letnem času so živali na paši.

V skladu z zakonom so vse živali označene in vodene v centralnem registru govedi.

Agroemona d.o.o.

Naše podjetje se uvršča med največje pridelovalce surovega mleka v Sloveniji. Proizvajamo zdravo in kvalitetno mleko, ki je v celoti pod nadzorom, od nastanka v vimenu do odhoda v mlekarno. Letno prodamo ca. 4,5 milijona litrov surovega mleka.

Produkcija: PNV Group