Telefon: 01 724 12 39   |   E-mail: info@agroemona.si

O podjetju

O podjetju

Družba Agroemona d.o.o. Domžale je bila ustanovljena leta 1955. Družba z dolgo tradicijo kmetovanja je ves čas vpeta v kmetijski prostor v Sloveniji. Od začetka njenega poslovanja pa se je proizvodnja nenehno zmanjševala, tako da od nekdanjih 2200 ha obdelovalnih površin podjetje danes obdeluje le še 1000 ha, ki so v lasti družbe oziroma v najemu. Stalež goveje živine se je s 5000 glav zmanjšal na ca. 1700 glav. Poljedelstvo in živinoreja ostajata glavni dejavnosti Agroemone. Družbo sestavljajo gospodarske enote Pšata, Drnovo, Zadobrova, Vodice in Smlednik.

Agroemona obdeluje okoli 1000 ha njivskih površin, ki ležijo v manjših kompleksih na področju osmih občin. Za svoje potrebe pridelujemo koruzo in travo za silažo ter seno. Zaradi kolobarjenja in potreb po slami vsako leto posejemo približno 400 ha pšenice, ki jo prodamo na trgu, slamo pa porabimo za nastilj za živali. Celotna poljedelska proizvodnja poteka pod pogoji integriranega načina pridelave, kar pomeni naravi prijaznejše kmetovanje z nadzorovano uporabo gnojil in predpisanih fitofarmacevtskih sredstev, iz katere izhajajo visoko kakovostni kmetijski pridelki. 

Agroemona d.o.o.

Naše podjetje se uvršča med največje pridelovalce surovega mleka v Sloveniji. Proizvajamo zdravo in kvalitetno mleko, ki je v celoti pod nadzorom, od nastanka v vimenu do odhoda v mlekarno. Letno prodamo ca. 4,5 milijona litrov surovega mleka.

Produkcija: PNV Group