Telefon: 01 724 12 39   |   E-mail: info@agroemona.si

O podjetju

Dejavnost

Glavni dejavnosti sta reja govedi in proizvodnja mleka. Pri reji živali upoštevamo vse zahteve živinorejske proizvodnje. Živinorejska proizvodnja obsega rejo plemenskih krav in telic za proizvodnjo mleka ter pitancev in telic za zakol.

Redimo črno-belo pasmo živali. Krave redimo na mlečnih farmah Pšata in Vodice. To je prosta reja na globokem nastilju, brez priveza in ob sočasnem pristopu do jasli. V prosti reji so tudi teleta. Pri starosti 6 mesecev teleta prestavimo na Smlednik v prosto rejo na rešetkah, kjer biki ostanejo do zakola, telice pa se ob primerni starosti za osemenitev vrnejo na mlečne farme.

V zimskem času je živalim omogočen izpust, v letnem času pa domača paša. 

 

Agroemona d.o.o.

Naše podjetje se uvršča med največje pridelovalce surovega mleka v Sloveniji. Proizvajamo zdravo in kvalitetno mleko, ki je v celoti pod nadzorom, od nastanka v vimenu do odhoda v mlekarno. Letno prodamo ca. 4,5 milijona litrov surovega mleka.

Produkcija: PNV Group